Sociala Medier – Hur stort är det egentligen?

Jag har länge varit nyfiken på det här med sociala medier och hur stort det egentligen är i Sverige. En del människor försöker ge mig en känsla av att det ska vara enormt stort och slår ut traditionell marknadsföring när som helst. Det är inte så stort. Visst är fenomenet växande och på sikt lär det vara viktigt för traditionell media att vara på plan och visa framfötterna. Det börjar märkas redan nu med fallande annonsintäkter och förlorad upplaga hos många av Sveriges största tidningsförlag och har varit en synlig trend sedan ett par år tillbaka.

Enligt en undersökning jag fått tag på via Göteborgs Universitet gjord av Nordicom så visar siffrorna att inte mer än ca 19% av Sveriges befolkning mellan 9 och 79 år använder sig av sociala media en genomsnittlig dag och att det huvudsakligen är människor mellan 9 och 24 år som håller denna siffran uppe. Vi som är 25 till 44 år står för 18% av dessa 19% … Med sociala medier avses i undersökningen Messenger, socialt nätverk, community, diskussionsforum, chatgrupp eller blogg. Jag antar att Twitter inte är inkluderat här men det finns liknande undersökningar för Twitteranvändandet i världen.

“Närmare 20 procent läser dagstidningen på internet
Internetbarometern 2008 visar att andelen dagstidningsläsare på nätet raskt ökade från 6 procent 2002 till 15 procent 2006. Ökningstakten har dock avtagit och sedan 2007 är det oförändrat 17 procent som uppger att de läser någon dagstidning på nätet (se tabell 7). Morgontidningsläsningen på nätet låg på 6 procent både 2007 och 2008. Andelen som läst morgontidningen enbart på nätet är 3 procent 2008 (se figur 9).
Andelen som läst en kvällstidning på nätet har legat på 14 procent sedan 2006, 12 procent har läst kvällstidningen enbart på internet 2008 (se figur 8).”

Källa: Nordicom-Sveriges internetbarometer 2008

Kvällstidningsläsandet på nätet är alltså inte heller det särdeles högt vilket jag tycker känns väldigt märkligt. Jag menar, nämn en arbetsplats som innehåller datorer där man inte någon gång under dagen går in på Aftonbladets hemsida för att få sig lite tabloidnyheter? Och att dagstidningsläsandet är så lågt som det är verkar skumt.

Jag är en stark förespråkare av nätet och sociala medier i marknadsföringssyfte men jag menar att hotet mot gammelmedia just nu bara är svagt synligt. I framtiden ett rejält hot. Frågan är då hur man ska få gemene man att anamma de sociala mediernas slagkraft? Vill folk verkligen ha marknadsföring överfört till sitt sociala liv på nätet? Kommunikation och transparens är bra och en verklig nyckeln till framgång på nätet för företag men vill folk i allmänhet verkligen ha det?

Ni som har skaffat er ett Twitterkonto t.ex. har säkert reagerat över hur svårt det är att följa en konversation på ett smidigt sätt. Det far igenom en massa budskap, megafoninlägg och man känner att det inte finns en möjlighet att hänga med i allt. Det är inte konstigt om man då skulle ge upp, logga ut och ta fram sin tidning igen. För mycket information gör ofta att hjärnan blockerar intaget och säger ifrån att den inte vill ha mer. Jag misstänker att det i framtiden kommer finnas tjänster som filtrerar väsentlig information för just mig. Som sorterar bort det jag inte vill läsa om, men då finns ju risken att jag inte får reda på sånt jag inte visste att jag ville ha reda på. Ja - det finns sådana tjänster redan idag men inte någon som är så användarvänlig att jag väljer den framför en tidning. Dessutom måste man aktivt följa ett twitterflöde vilket jag tvivlar på att den stora massan är beredd att göra. Anders Mildner har skrivet bra om detta.

Om man sedan kommer till det här med bloggare som många menar är framtidens journalister så är det inte mer än ca 7% av Sveriges befolkning som läser en blogg en genomsnittlig dag (finns att läsa om på sidan 34 i undersökningen). Det finns många bloggar som är väldigt intressanta och informativa. Som är snabba med att komma med nyheter långt innan etablerade tidningsbolag och det finns dom som är fyllda med intressant information riktad till läsare med specialintressen. Men det finns också ett oändligt antal fler som enbart är privata sfärer, som min egen, i vilka bloggaren hoppas på att någon ska fastna för vad man skriver. Bloggar som endast är besökta av närmaste vänskapskretsen. Ett problem som nyhetsbloggare har är att dom inte ger samma trygghetskänsla som hos traditionell media när man inte vet vem som skriver och vilken bakgrund han eller hon har. Vad står bloggaren för?

Detta är bara en liten reflektion från min sida och den är grundad på EN undersökning gjord 2009 och som avser 2008. Troligtvis har det hänt en del under den tiden men jag kan inte tänka mig att avvikelserna är så stora att informationen är irrelevant. Ta del av undersökningen och skapa er en egen bild av läget. Kom gärna med kommentarer om ni tycker jag far med osanning här eller om det finns något att tillägga.

Allt detta är skrivet med tidningsdöden i USA i åtanke och, som jag skrev i inledningen, fallande annonsintäkter och upplaga hos Svenska mediebolag. Vad kommer härnäst och hur gör vi det så bra som möjligt? NÄR ska man göra det och hur ändrar vi på människors medievanor? Det är trots allt så att även dagspress började lika underground och bespottat på - en gång för sådär 150 år sedan (det finns skrivet om det på nätet någonstans men jag kunde inte hitta det. Vet du var man kan hitta det så länka gärna).

Läs också Anders Mildners bloggar som är fantastiska i ämnet.
5 Kommentarer:

Martin Hansson sa...

För att förtydliga vem jag är så vill jag berätta att jag jobbar på ett av sveriges största förlag sett till antalet utgivna titlar och dessförinnan Skånska Dagbladet. Jag har även gett ut egna tidningar. Jag älskar gammelmedia och sociala media i lika delar.. :-D
Denna bloggen har inte med min anställning att göra och jag skulle vilja hålla den så nära min privata person som möjligt..

deeped sa...

Hur många läser kvällstidningen på papper. Kolla det och återkom när det gäller antalet som läser bloggar.

Martin Hansson sa...

@Deeped: Enligt undersökningen från Nordicom (som jag så tydligt lutar mig mot) så läser 29% av sveriges befolkning mellan 9-79 år kvällstidningar en genomsnittlig dag... och 7% läser bloggar. I vilket syfte läser man tidningar och i vilket syfte läser man bloggar?

Martin Hansson sa...

Deeped bloggar om huruvida ovanstående inlägg är relevant eller inte. Han sågar Nordicoms undersökning med att dom gör det enkelt för sig utan att presentera något som skulle bevisa att den är ofullständig eller opålitlig. Nordicoms är tydligen för gammal (rejält till och med) för att visa ett rättvist resultat enligt Deeped. Jag tror inte han ens brytt sig om att läsa den eller sätta sig in i den. Det går inte säga "du har fel" om man inte kan komma med ett bra argument varför jag har fel.

Jag vet att denna undersökningen används av kollegor till honom ute på föreläsningar om sociala medier och på många håll i branschen. Troligtvis har alla fel. Siffrorna i Nordicoms undersökning är inte förvånande. Dom är rätt lika som dom vi får till oss internt på förlaget. Sociala medier och bloggar ÄR INTE SÅ STORT.... än. Undantaget FB.

http://digitalpr.se/2009/10/23/kortbloggatdigitalpr-se-20091023/

Martin Hansson sa...

Jag skulle faktiskt inte kunna rekommendera en Digital PR konsult som har SÅ stora skygglappar på sig som Deeped.

Skicka en kommentar

 
SPELAREN
/SPELAREN